Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:

Η Μονάδα λειτουργεί τώρα με δώδεκα
(12) μηχανήματα καθώς και δύο (2) μηχανήματα εφεδρικά. Η ΜΤΝ λειτουργεί σε δύο βάρδιες κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και μία βάρδια κάθε Τρίτη- Πέμπτη – Σάββατο εξυπηρετώντας κάθε φορά δέκα ( 12 ) ασθενείς..

Τα μηχανήματά μας είναι σύγχρονης τεχνολογίας , έχουν την δυνατότητα διενέργειας όλων των ειδών της αιμοκάθαρσης συμπεριλαμβανομένης και της πλασμαφαίρεσης. Είναι εγκατεστημένα σε δύο κλιματιζόμενους χώρους , καθόσον υπάρχει και ανεξάρτητος απομονωμένος χώρος για την αιμοκάθαρση θετικών στην ηπατίτιδα Β που περιλαμβάνει ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης και ένα εφεδρικό.

Η αγγειακή προσπέλαση όπως είναι κατανοητό είναι ένα πρόβλημα για τις επαρχιακές Μονάδες. Για μεν τις αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες ( A-V fistula) οι ασθενείς στέλνονται στο Νοσοκομεία Ιπποκράτειο, , όπου υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Υπάρχει αυτονομία στην τοποθέτηση δίαυλων φλεβικών καθετήρων για περιπτώσεις επείγουσας αιμοκάθαρσης ή περιπτώσεις οξείας απόφραξης αγγειακής προσπέλασης καθόσον αυτά πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο μας από τους γιατρούς της ΜΤΝ

Εξωτερικό Ιατρείο:

Από τη πρώτη στιγμή της λειτουργίας της Μονάδας (2003) λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία νεφρικών νόσων και αρτηριακής υπέρτασης δύο φορές την εβδομάδα ( Τρίτη- Πέμπτη) με αρκετή προσέλευση ασθενών.

Νοσηλεία ασθενών:

Από τους Νεφρολόγους της ΜΤΝ καλύπτεται νεφρολογικά όλο το Νοσοκομείο με τα τμήματά του . Σε περίπτωση που χρειασθεί νοσηλεία αυτή μπορεί να γίνει στα 4 κρεβάτια ( 2 θάλαμοι) που έχουν παραχωρηθεί στην ΜΤΝ μέσα στην Παθολογική κλινική για νοσηλεία νεφρολογικών ασθενών ( απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου από 21/9/2004).

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού έχει οργανώσει μέχρι σήμερα στα χρόνια λειτουργίας της: Πρώτη Ημερίδα Νεφρολογίας στην Πτολεμαϊδα, υπό την αιγίδα της Νεφρολογικής Εταιρείας, στις 6 Νοεμβρίου 2004 με συμμετέχοντες ομιλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας και με μεγάλη συμμετοχή παρακολουθούντων.

Συμμετείχε στην πρώτη Ημερίδα νοσηλευτικής όπου έλαβε μέρος με την οργάνωση στρογγυλής τράπεζας. Δεύτερη Ημερίδα Νεφρολογίας, στην Πτολεμαϊδα, υπό την αιγίδα της Νεφρολογικής Εταιρείας, στις 12 Νοεμβρίου 2005.

Συμμετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή σε ημερίδα για το Περιβάλλον το 2005 Συμμετείχε στην οργάνωση της ¨Ημερίδας Αθροιστικών Λυσοσωμικών νοσημάτων¨ που πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο στις 16/6/2007.

Οργάνωσε σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Κομοτηνής το 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Οξεοβασικής ισορροπίας-Υγρών –Ηλεκτρολυτών στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2007 στην Πτολεμαΐδα,

Οργάνωσε σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Κομοτηνής το 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Οξεοβασικής ισορροπίας-Υγρών –Ηλεκτρολυτών στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2008 στην Κομοτηνή,

Συμμετείχε στην Οργανωτική επιτροπή της 7ης Επιστημονικής Διαμερισματικής Ημερίδας Νοσηλευτών Νεφρολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας στις 16/11/2008

Οργάνωσε σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Κομοτηνής το 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Οξεοβασικής ισορροπίας-Υγρών –Ηλεκτρολυτών στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2009 στην Βλάστη Κοζάνης,

Οργάνωσε σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Κομοτηνής το 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Οξεοβασικής ισορροπίας-Υγρών –Ηλεκτρολυτών στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2010 στην Μαρώνεια Ροδόπης,

Οργάνωσε σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Κομοτηνής το 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Οξεοβασικής ισορροπίας-Υγρών –Ηλεκτρολυτών στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 στην Βλάστη Κοζάνης.

Διευθυντής

 • Χρήστος Δ. Κατσίνας 
 • Τηλ. 2463351455 – Fax: 2463351455
 • E-mail :  katsinas@mpodosakeio.gr

Ιατροί  Νεφρολόγοι

 • 2463351457

Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού :

 • 2463351458
 • Προϊσταμένη Περιτοναϊκής Κάθαρσης :       2463351454
 • Διεύθυνση:  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού – Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
 • Γ.Ν. Πτολεμαϊδας ¨Μποδοσάκειο¨
 • Θέση Κουρί
 • 50200 – Πτολεμαϊδα

Νοσηλευτικό:
Στη ΜΤΝ εργάζονται σήμερα 11 νοσηλεύτριες

Όλες-οι είναι άριστα εκπαιδευμένες-οι . Παρακολουθούν τα μαθήματα που γίνονται στο τμήμα, καθώς και τα σεμινάρια-συνέδρια που οργανώνονται από την   Ελληνική Νεφρολογική Ένωση Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσηλευτών Αιμοκάθαρσης και Μεταμόσχευσης ( EDTNA)

Αυτές είναι:

 • Σαββίδου Σοφία     Υπεύθυνη ΜΤΝ
 • Ελευθεριάδου Ελισάβετ
 • Χριστοφορίδου Βαρβάρα
 • Αναστασάκη Αναστασία
 • Βακάλη Βασιλική
 • Γκέρτση Μαρία
 • Μαμάτσιου Φανή
 • Μπούσδα Ασπασία
 • Μήγγου Χαρίκλεια
 • Δομαζέτη Ελένη
 • Σπανού Θεοδώρα

Βοηθητικό-Τεχνικό : καθαρίστριες, βοηθός θαλάμου και λοιπό προσωπικό


Έχουν υπηρετήσει:

Ειδικοί Νεφρολόγοι: 

 • Πιπύρος Κοσμάς – Επιμελητής Α
 • Βασιλείου Ειρήνη- Επικουρικός ιατρός

Ειδικευόμενοι
Νεφρολογίας:

 • Σκουλαροπούλου Μαρία

Αγροτικοί Ιατροί:  

 • Ιωάννα Κεμανετζή
 •  Αντώνης Χ. Παπαδόπουλος 

Νοσηλευτικό Προσωπικό:

 • Τσαμπαρλή Αναστασία
 • Βύρλιος Κων/νος
 • Σταμκοπούλου Ιωάννα
 • Ξάνθου Λία
 • Ακριβοπούλου Ευγενία
 • Ντινούδη Μαρίνα
 • Λουκίδου Σωτηρία

Στις 22/11/2007 η ΜΤΝ έλαβε την πιστοποίηση ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 για

Νοσηλευτικές και Διοικητικές Διεργασίες της Μονάδας Τεχνητού

Νεφρού που ανανεώθηκε στις 8/2/2011 με EN ISO 9001:2008

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, η οποία ανήκει στον Παθολογικό Τομέα, βρίσκεται σε αυτόνομη πτέρυγα στον δεύτερο όροφο.

Η ΜΤΝ ξεκίνησε την λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2003 με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών της Εορδαίας που μέχρι τότε ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε διάφορες πόλεις για την κάλυψη των αναγκών τους.

Διεύθυνση: Γ.Ν. Πτολεμαϊδας ¨Μποδοσάκειο¨ Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Θέση Κουρί 50200 – Πτολεμαϊδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Χρήστος Δ. Κατσίνας, Διευθυντής Τηλ. 2463057455 – Fax: 2463057455
 • E-mail : katsinas@mpodosakeio.gr
 • Ειδικευόμενοι Νεφρολογίας: 2463057457
 • Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού : 2463057458

1. www.isn-online.org [International Society of Nephrology]

2. www.era-edta.org [European Dialysis and Transplant Association (EDTA)]

3. www.ispd.org  [The International Society For Peritoneal Dialysis) (ISPD]

4. www.asn-online.org  [American Society of Nephrology]

5. www.kidney.org  [National Kidney Foundation (NKF)]

6. www.eneph.com [Dialysis & Transplantation]

7. www.nephron.com  [The Nephron Information Center]

8. www.pkdcure.org [Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών]

9. www.sin-italy.org (Ιταλική Νεφρολογική Εταιρεία)]

10. www.kidneydirections.com [Baxter – Kidney Directions]

11. www.ash-us.org (The American Society of Hypertention) (ASH)

12. www.hdcn.com (Hypertension Dialysis Clinical Nephrology (HDCN)

13. www.fda.gov  [Food and Drug Administration]

14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi [Medline]

15. www.hygeia.gr  (ΥΓΕΙΑ)

16. www.ene.gr [Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία]

17. www.music.gr/systran/index.htm [Αυτόματος Μεταφραστής]

19. www.anna.inurse.com (Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών Νεφρολογίας)

20. www.nephrology.edu.au (Ένωση Νεφρολόγων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας)

21. www.kidney.org.au (Νεφρολογικό Ίδρυμα Αυστραλίας)

22. www.kidney.org  (Εθνικό Νεφρολογικό Ίδρυμα)

23. www.renal.org (Ένωση Νεφρολόγων Ην. Βασιλείου)

24. www.usdrs.org (Σύστημα Νεφρολογικών Πληροφοριών ΗΠΑ)

25. www.kidneyatlas.org  (Άτλας Νεφρολογικών Παθήσεων)

26. www.kidney.org/professionals/dog/ (DOQI κατευθυντήριες οδηγίες)

27. www.transweb.org  (Μεταμόσχευση)

28. www.wwilkins.com (J Am Soc Nephrol)

29. www.bmj.com (Br Med J)

30. www.Elsevier.com (Εκδόσεις Elsevier)

31. www.mayo.edu/education (Σελίδα της Mayo Clinic)

32. www.pslgroup.gr  (Ιατρικές Πληροφορίες)

33. www.aacr.org  (Αμερικανική Ένωση για την Έρευνα του Καρκίνου)

34. www.dekker.com  (Renal failure κ.ά.)

35. www.renalweb.com (Aιμοκάθαρση)

36. www.irontherapy.org  (χρήση σιδήρου στην αναιμία της ΧΝΑ)

37. www.dialysis-living.com [Dialysis Living]