Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία

Διοικητική

Σκοπός του Τμήματος Πληροφορικής είναι :

  1. Η μηχανοργάνωση όλων των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  2. Η οργάνωση, διαχείριση και ασφάλεια των πληροφοριών, υπηρεσιακών και ιατρικών, που παράγονται από τις παραπάνω διαιδικασίες.
  3. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και βαθμίδων στη χρήση των μηχανογραφημένων διαδικασιών.
  4. Η ομαλή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και των πληροφοριακών δικτύων.

Τεχνική Υπηρεσία (Υποδιεύθυνση Διοικητικού) 

Σύντομα κοντά σας.