ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΚΟΠΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΔΟΣΙΑΣ