ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ