ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ