ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ