ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΠ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

thumb

Για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και της Παθολογικής Κλινικής απευθείνεστε καθημερινά στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου (2463-3-51100) 

wcag