ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ

thumb

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών 

Μυοκτονίας– Εντομοκτονίας με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την προκύρηξη εδώ.

wcag