ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ

thumb

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μιας ιστοκινέτας για το παθολογοανατομικό τμήμα του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

wcag