ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

wcag